Ett gammalt rött hus

En röd stuga, eller ett hus från millionprogrammet, har samma möjlighet att bära ett universellt uttryck, där motivets status inte är det primära.

Jag heter Rune Wall, är född 1953 i Värmland, men bor och arbetar sedan 25 år i Stockholm.

Jag har under trettio år använt huset som motiv för mitt konstnärskap.

Huset som form och kropp.

Min motivkrets är, förutom hus, ofta bryggor och hav samt kvinnoporträtt, motiv tagna ur min nära verklighet.

Jag vill i husen och alla mina bilder, gestalta mänskliga och själsliga tillstånd.

Skapa arketyper för form och upplevelser.

Hitta gränslandet mellan dag och natt, det årstidslösa, mellan glädje och sorg, det gemensamma i våra olika kulturer, men överlåta stor del av tolkningen till betraktaren.

Husen fungerar då som porträtt, och porträtten som boningar av tillstånd.

Med mina konstverk strävar jag efter att skapa spännande rum för människor och konst, något som också kan fungera bra i offentliga miljöer.

Jag arbetar i flera material och tekniker, men skulpturer i trä är min unika särart.

Med ett för mig välkänt och studerat motiv som grund, upprepar jag det med små variationer och i olika material och tekniker.

Det är nyfikenhet och lust, som är drivkraften i mitt arbete.

Jag är utbildad på konstfackskolan, målerilinjen, 1984-89.

Har tidigare arbetat mest med Värmland som bas för min konstnärliga verksamhet.

Tilldelades år 2009 Thor Fagerkvist stipendiet av Värmlands konstförening,

Är representerad på statens konstråd, museer och olika landsting.

Värmlands konstnärsförbund