Övriga arbeten

Nya bilder
Rune Walls hemsida: http://rune-wall.se
   

Entré, Brogårdsskolan Kristinehamn

   

Golv i sten och klinkers

   
 
   

 

   

Ankor,
träskulptur till mödravårdcentalen Karlstad

   

Modellteckningar